DM Statutter
ILCA Denmark har udarbejdet statutter gældende for afviklingen af Danmarksmesterskaberne. Klik ind, og læs dem her.

 

1. GENERELLE STATUTTER    

1.1 REGLER OG BESTEMMELSER
ILCA Denmarks Danmarksmesterskab (ILCADK’ DM) er underlagt følgende regler:
a) ISAF’s kapsejladsregler (RRS) med SKSF’s forskrifter
b) Statutter for Danmarksmesterskaber i sejlsport
c) ISAF’s standard sejladsbestemmelser til Match-Race, når disse bestemmelser er relevante
d) DIF’s ”Fællesbestemmelser for DIF’s DM’er” (ved DIF DM’er)
Undtaget er dog bestemmelser, der dækkes af nedenstående bestemmelser udformet af ILCADK.

1.2 STÆVNETS TITEL
Betegnelsen ”ILCADKs Danmarksmesterskab” må alene benyttes.
I omtalen af mesterskabet (indbydelse, sejladsbestemmelser, program, resultatliste, pressemeddelelser m.m.) skal formuleringen ”ILCA DKs Danmarksmesterskab” indgå.
Mesterskabstitlerne kan anvendes sammen med et sponsornavn.

1.3 STATUTTERNES GYLDIGHED
1.3.1 Myndighed
ILCADKs DM-statutterne udarbejdes og administreres af ILCADKs bestyrelse. Ændring af statutterne skal godkendes af ILCADKs bestyrelse. Statutterne kan ikke uden dispensation ændres i indbydelse, sejladsbestemmelser eller andre dokumenter i forbindelse med ILCADKs DM.

1.4 KRAV TIL DELTAGERE OG BÅDE
1.4.1 Titlen ”Danmarksmester”
Titlen ”Danmarksmester” samt plakette(r) kan kun vindes af sejlere, der opfylder følgende punkter:
a) Danske statsborgere eller andre, der i en periode af mindst to år op til mesterskabet har haft bopæl i Danmark
b) Sejlere, der er medlem af ILCADK

1.5 AFVIKLING AF DM
1.5.1 Termin
ILCADK’ DM arrangeres én gang årligt i efterårssæsonen. Stævnet afholdes evt. sammen med 3. rangslistestævne. Terminen fastsættes af ILCADK og den organiserende klub.

1.5.2 Afvikling og deltagergruppe
ILCADKs DM afvikles for ILCA7 Masters (35+ (apprentice master)), ILCA7, ILCA6 såvel for piger som for drenge samt ILCA4 (Unisex)

1.5.3 Indbydelse og tilmelding
Senest fire uger inden første sejladsdag skal klubben udsende indbydelse som foreskrevet i RRS 89.2.
Indbydelsen fremsendes samtidigt til ILCADKs bestyrelse sammen med navne på baneleder og formand for protestkomite samt stævneleder/kontaktperson. Disse skal fremgå af indbydelsen. Endvidere skal det fremgå, hvorvidt der er dømning på vandet for brud på RRS 42.
Tilmeldingen skal indeholde navn, oplysning om fødselsdato og –år, jolletype og oplysninger om sejlklubmedlemskab for samtlige deltagere.

1.5.4 Resultatliste og vindere
Danmarksmester er den besætning, der opfylder pkt. 1.4.1, og som ifølge RRS 90.3 og tillæg A opnår laveste pointsum efter evt. fratræk af dårligste sejlads(er). Evt. udenlandske besætningers points skal indgå i resultatberegningen.
I pointberegningen må ikke indgå point fra andre stævner.

1.5.5 Plaketter og præmier
ILCADK er ansvarlig for DM medaljer og DM pokaler. Øvrige præmier fra sponsorer eller organiserende klub kan overrækkes og kan tilfalde udenlandske sejlere, der ikke lever op til 1.4 ”Krav til deltagere og både”  


Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler