download

Ordinær generalforsamling afholdes i år i forbindelse med DM i Fredericia/Skærbæk.

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 19. september 2020 kl. 18.00 i Fredericia Sejlklub lokaler på Jesper Bangsvej 22, 7000 Fredericia.

LAD vil igen i år byde på middag og drikkevarer.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand (i lige år) – Ny formand skal vælges
 7. Valg af kasserer (i ulige år) – ikke relevant
 8. Valg af sejlerrepræsentanter for hhv. Laser Radial og Laser Standard (hvert år)
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (hvert år)
 10. Valg af revisor (hvert år)
 11. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, offentliggøres disse på foreningens hjemmeside www.lasersailing.dk sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne bekendt senest en uge før generalforsamlingen.

Link til regnskabet regnskab

 

På vegne af bestyrelsen
Michael Faubel
formand


Joomla! fejlsøgningskonsol

Fejl

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler